Een eerlijke route naar gezond eten uit je eigen regio

 

Duurzame uitdagingen

We staan met elkaar voor grote duurzame uitdagingen, niet alleen in Europa en Nederland, maar ook in Zuid-Holland. De Voedselfamilie Krimpenerwaard werkt daar graag aan mee door beleid te koppelen aan hele praktische  stappen zetten in de goede richting.

Meer streekproducten op tafel in én buiten de Krimpenerwaard

Waar de Voedselfamilies Zuid-Holland zich voornamelijk richten op innovatie, draagt de meerwaarde van het regionale zusje in de Krimpenerwaard bij aan de verbinding tussen consument, producent en het aanhalen van de maatschappelijke dwarsverbanden. Kortom meer ‘nieuwe’ consumenten voor regionale gezonde en duurzame producten.

Dat krijgen we samen voor elkaar!

Met de Voedselfamilie Krimpenerwaard geven we vorm aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking naar een gezondere bodem, -voeding, -levensstijl en een bloeiende lokale economie. We doen onze boodschappen dichtbij, op de plaats waar het geproduceerd wordt. Verser en lekkerder kan niet!

Onze kernwaarden zijn:

Lokaal – Gezond – Duurzaam – Samenbelang

Voedselfamilie Krimpenerwaard lokalevoedselvoorziening food agrarischondernemen melkveehouderij duurzaam

Lokaal

Bij onze familieleden  boeren & voedselmakers kan je terecht voor een breed scala aan (h)eerlijke, ambachtelijke, lokale producten die groeien, bloeien en voortkomen uit onze veelzijdige polder.

Voedselfamilie Krimpenerwaard lokalevoedselvoorziening food agrarischondernemen natteteelten duurzaam voedselpioniers

Gezond

Informatie en educatie over gezonde lokale en regionale producten brengen een gezonde toekomst een stap dichterbij.

Duurzaam

Met minder voedselkilometers – misschien op de fiets – en respect voor boeren en natuur zijn we samen op weg naar een betere en duurzame wereld. Een houdbare toekomst voor onze kinderen en de generaties daarna.

Samenbelang

Producenten, consumenten, provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen aan een gezonde en duurzame samenleving.

Als je het samen doet is het zoveel leuker… en lekkerder!

Samen kunnen we zoveel meer; bedankt!

Familieleden zijn als takken van een boom. Ze groeien allemaal anders, maar maken deel uit van dezelfde stam.