Een eerlijke route naar gezond eten uit je eigen regio

 

 Kom aan tafel en praat mee

De Voedselfamilie Krimpenerwaard brengt producenten, consumenten en maatschappelijke dwarsverbanden samen. 

De voedselcommunity komt samen aan de keukentafel. De centrale plaats waar: 

  • iedereen zijn inbreng heeft:
  • projecten opgestart worden;
  • informatie opgehaald of gedeeld kan worden;
  • sparring partners of samenwerkingspartners gevonden kunnen worden;
  • ideeën tot leven worden gebracht.

Onze Visie

Het voedselvisie verhaal vertellen, verspreiden en praktische stappen nemen van beleid naar de ‘werkvloer’ in de  verschillende sectoren. De projecten van de Voedselfamilie Krimpenerwaard rijgen zich als kralen van deze voedselvisie ketting aan elkaar. En bieden onderlinge meekoppelkansen die allen appelleren aan meer bewustzijn rondom lokale en regionale streekproducten.

Onze Missie

Zorgen voor meer bewustwording en het betrekken bij de hele voedseltransitie. VFKW is hét platform dat alle partijen meeneemt op deze missie. 
Onze missie is geslaagd zodra steeds meer mensen onze visie gaan uitdragen, ondersteunen en vragen stellen bij het huidige voedselsysteem en hiermee het draagvlak steeds meer vergroten.

Onze Drijfveren

De voedseltransitie gaat sneller als we met elkaar het belang écht begrijpen. Heel praktisch handen aan het stuur (schop), voeten in de klei (veen) en mensen meenemen vanaf het punt waar ze zijn. Pas dan komen we met elkaar in beweging om samen te werken aan de voedseltransitie die bijdraagt aan goed rentmeesterschap van onze bodem, de natuur en gezondheid.

Voedselfamilie Krimpenerwaard lokalevoedselvoorziening food agrarischondernemen melkveehouderij duurzaam

Lokaal

Bij onze familieleden  boeren & voedselmakers kun je terecht voor een breed scala aan (h)eerlijke, ambachtelijke, lokale producten die groeien, bloeien en voortkomen uit onze veelzijdige polder.

Voedselfamilie Krimpenerwaard lokalevoedselvoorziening food agrarischondernemen natteteelten duurzaam voedselpioniers

Gezond

Informatie en educatie over gezonde lokale en regionale producten brengen een gezonde toekomst een stap dichterbij.

Duurzaam

Met minder voedselkilometers – misschien op de fiets – en respect voor boeren en natuur zijn we samen op weg naar een betere en duurzame wereld. Een houdbare toekomst voor onze kinderen en de generaties daarna.

Samenbelang

Producenten, consumenten, provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties werken samen aan een gezonde en duurzame samenleving.

Als je het samen doet is het zoveel leuker… en lekkerder!

Samen kunnen we zoveel meer; bedankt!

Familieleden zijn als takken van een boom. Ze groeien allemaal anders, maar maken deel uit van dezelfde stam.