Voedsel verbindt
Een integraal voedselbeleid raakt alle beleidsvlakken van gezondheid, duurzaamheid tot lokale economie en van landbouwbeleid tot educatie en zou daarom verankerd moeten zijn in de aanpak voor de gebiedsregio. Juist om cohesie in genoemde beleidsvlakken te bevorderen. Zowel lokaal, regionaal als interregionaal is dit van groot belang.

Daarvoor heeft de Voedselfamilie Krimpenerwaard een gezamenlijk Manifest opgesteld en gaan wij daarover graag in gesprek met alle betrokken partijen. Wij willen dat doen in de vorm van een politiek ‘eet’café maar helaas is dat voorlopig door Corona maatregelen niet mogelijk. Wilt u met ons van gedachten wisselen dan nodigen wij u van harte uit persoonlijk contact op te nemen. Download hier het Manifest_VFKW.