Gemeenteraadsverkiezingen 2022 – #06
Wij zijn benieuwd welke partijen zich inzetten voor een gezond, duurzaam en lokaal voedselbeleid. Wat staat er over in jullie verkiezingsprogramma? De Voedselfamilie Krimpenerwaard gaat graag in gesprek over een aantal onderwerpen.

De vraag van vandaag:
Wat zou meer natuurinclusiefboeren en verduurzaming kunnen betekenen voor de landbouw in dit gebied; wat is hierbij een kans voor een landbouw-ondernemer?