Tijdens de Voedsel Anders Conferentie gingen we met elkaar in gesprek over het belang van samenwerking rond voedsel op regionale schaal. Marlise Vroom vertelde over de Friese Voedselbeweging, de Friese Voedselagenda en de Voedselalliantie Noord-Nederland. Jacoline Peek-Hamoen vertelde over Fietsen voor mijn eten en het verbinden van boer en burger. Arike Mijnlieff vertelde over de Voedselfamilie Krimpenerwaard en hoe ze daar samenwerken aan een brede bewustwording van gezond, duurzaam en betaalbaar eten uit de regio.

Hoe werken deze initiatieven aan het vergroten van vraag en aanbod van duurzaam geproduceerd voedsel in hun regio? Hoe vergroten ze bewustwording in hun streek over waar je eten vandaan komt? Hoe werkt de samenwerking tussen de initiatieven en de samenwerking met de overheid? Wat zijn hun successen en uitdagingen? Waarom doen ze wat ze doen?

Voedsel Anders denkt dat het tijd is dat deze bewegingen versterkt worden en beginnen daarmee door in deze workshop elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. En we kijken of dit een basis kan zijn voor een gezamenlijk programma voor het versterken van regionale voedselnetwerken in samenwerking met het Netwerk Stadslandbouw.