Onlangs is door de Stichting Groene Hart Streekproducten aan de Familie Snoek uit Stolwijk het certificaat ‘Erkend Streekproduct’ uitgereikt voor hun Stolweide kaas en Stolweitjes – eieren. Het bedrijf van de familie Snoek is een echt familie bedrijf, vader Martjan is verantwoordelijk voor de kippen en zoon Gertjan voor het melkvee.

Kaas uit Stolwijk is een begrip in kaasland en staat voor romige kaas van de grassige weiden uit de Krimpenerwaard. Achter de boerderij ligt 40 hectare land, waar de 70 melkkoeien kunnen grazen als het weer en de toestand van het land het toelaat. Meestal is dat van eind maart tot ver in oktober. Vier dagen in de week wordt er kaas gemaakt.

De eieren zijn afkomstig van kippen met het 2 sterren Beter Leven keurmerk, nu even 1 ster Beter Leven omdat de kippen niet naar buiten kunnen vanwege de vogelgriep. De kippen verblijven in een ruime stal met een overdekte uitloop naar buiten. In de stal bevindt zich afleidingsmateriaal om verenpikken te voorkomen.

Het bedrijf is actief lid van de Weidehof Krimpenerwaard, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en doet al 30 jaar mee aan botanische weideranden. De slootkanten worden niet bemest en zijn door de jaren heen zo verschraalt dat het erg bloemrijke slootkanten oplevert.

De eieren en kaas worden via de automaat bij de boerderij verkocht en via de plaatselijk supermarkt. De eieren liggen onder het merk STREEK ook bij de Hoogvliet.

Als consumenten eten kopen uit de streek hebben zij invloed op het landschap in hun streek. Het kiezen voor erkende Groene Hart Streekproducten draagt bij aan duurzame plattelandsontwikkeling en het levend houden van de lokale economie. Groene Hart Streekproducten zijn te herkennen aan het keurmerk. Kijk voor verkooppunten en meer informatie op www.stichtingroenehartstreekproducten.nl

Als licentiehouder kent de stichting Groene Hart Streekproducten het SPN keurmerk “Erkend Streekproduct” toe aan producten uit het Groene Hart die daarvoor in aanmerking komen en waarop door de producent prijs wordt gesteld. Sinds de stichting licentiehouder van het keurmerk “Erkend Streekproduct” voor het Groene Hart is geworden wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het assortiment.

Aan het keurmerk zijn eisen verbonden wat betreft de herkomst van de grondstoffen, de verwerking in de streek, de toegevoegde waarde voor de streek en duurzaamheid (biodiversiteit, dierenwelzijn). De stichting vindt het belangrijk dat de producenten zich ook inzetten voor het behoud van natuur en landschap in de streek en een bijdrage leveren aan de lokale en regionale economie. De controle op naleving van die afspraken is goed vastgelegd tussen SPN en Stichting Groene Hart Streekproducten als licentiehouder.