Wat is de rol van de korte keten in de voedseltransitie?
Daarom vragen Voedselfamilies Zuid-Holland zich af: wat is de rol van de korte keten? Is het realistisch dat de korte ketens een oplossing moeten bieden voor vraagstukken binnen de transitie van ons voedselsysteem? Kan de korte keten een opstap vormen naar een ander voedselsysteem of blijft het de eeuwige niche?
In deze derde en afsluitende sessie van ons voorjaarsdrieluik duiken we in de financiering van de voedseltransitie: wie neemt het risico? En: wie neemt welk risico?
Datum: 
Tijd: 9.30-13.00 uur (aansluitend lunch)
Locatie: Ontmoeten bij Booij, Middenpolderweg 63, 2959 LB Streefkerk
Meer informatie en aanmelden via deze link.