Voedselfamilie Krimpenerwaard lokalevoedselvoorziening food agrarischondernemen melkveehouderij duurzaam

Streekproducten in bedrijfs- & sportkantines

Voedselfamilie Krimpenerwaard Van Perkouwse Grond

Deelproject 
‘Samen naar een (h)éérlijke & gezonde kantine’

Doel:                    
Bewustwording, vitaliteit en duurzaamheid in bedrijfs-, en sportkantines  bevorderen, gericht op gezonde, lokale voeding uit de Krimpenerwaard en omgeving aangevuld met fairtrade producten.

Resultaat:          
Meer streekproducten & kennis over gezonde voeding in bedrijfs- & sportkantines. Gezondere sporters en werknemers, resulteren in minder blessures en ziekteverzuim. En is daarmee kostenbesparend voor de maatschappij.

Voedsel in bedrijfs- & sportkantines uit eigen regio

WaardZaam heeft als één van de beleidsdoelen ondernemers en sportverenigingen te stimuleren om gezond en liefst lokaal voedsel in hun kantines aan te bieden. Om te komen tot een plan van aanpak worden nu stappen gezet samen met de Voedselfamilie Krimpenerwaard.

Wil je meer weten of meewerken aan dit plan? Neem gerust contact op met Jaap via onderstaand knop of met de kwartiermaker van de Voedselfamilie Krimpenerwaard.

WaardZaam
WaardZaam
Provincie Zuid Holland
WaardZaam
WaardZaam

Voor boeren, burgers en buitenlui.